Mediation

Een sluimerend of zichtbaar conflict beïnvloedt vaak negatief de sfeer, de productiviteit, de klanttevredenheid en de relatie. Vroegtijdige inzet van mediation verbetert vaak het contact, u komt sneller dichterbij een gezamenlijke oplossing die voor beide partijen goed voelt en kan escalatie voorkomen. Mediation wordt ingezet wanneer bijvoorbeeld een samenwerking niet goed loopt of een arbeidsconflict dreigt.

Mediation kan bijdragen aan uw kwestie, als u onderstaande vragen één of meerdere keren met ‘ja’ beantwoordt.

1. Wilt u het probleem zo snel mogelijk uit de wereld hebben?
2. Bent u bereid met de andere partij om de tafel te zitten?
3. Is het belangrijk voor u dat u met elkaar een oplossing vindt?
4. Heeft u in de toekomst nog iets met de andere partij te maken?
5. Is het belangrijk voor u dat de zaak vertrouwelijk wordt behandeld?

De ervaring leert dat onder begeleiding van een mediator de emoties vaak weer bedaren, onbegrip overgaat in begrip en wantrouwen in vertrouwen. Daarna kunnen u met respect voor elkaars belangen de problemen bespreekbaar maken en door middel van mediation aan een gezamenlijke oplossing werken voor het conflict.