Kosten

Kosten mediation

De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium en eventuele andere te maken kosten. Het uurtarief is 185 euro. Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten: intakegesprekken (exclusief een half uur kennismaken), gezamenlijke gesprekken, eventuele tussentijdse contacten, de helft van de reistijd als deze langer is dan een half uur, vastlegging van het resultaat en de tussentijdse afspraken. De tijdsbesteding wordt verantwoord in een transparant kostenoverzicht.

Waarom mediation?

  • Partijen hebben samen maar één mediator nodig en niet allebei een advocaat.

  • Het uurtarief van een mediator is lager dan dat van een advocaat.

  • Meestal zijn maar drie tot vijf bijeenkomsten van twee uur nodig.

  • Mediation is vaak snel. Vaak is het conflicht binnen enkele weken opgelost.

  • De gang naar een rechter duurt lang en is kostbaar.

  • De uitspraak van de rechter zal vaak één van de partijen teleurstellen.

  • Mediation zorgt voor een oplossing voor beide partijen.

De belangrijkste reden om voor mediation te kiezen is het natuurlijk het restultaat: het oplossen van het conflict en/of herstel van de relatie op zo'n manier dat ieders belangen en verlangens zijn gediend.

Wat kost een arbeidsconflict?

Arbeidsconflicten brengen voor zowel individuen, organisaties als de maatschappij hoge kosten met zich mee. Dit zijn materiële en immateriële kosten. Vaak duren deze conflicten onnodig lang en daarmee stijgen de kosten. Vroegtijdige inzet van een mediator kan de duur van het conflict verkorten en daarmee worden ook de kosten van het conflict zo laag mogelijk gehouden. Lees hieronder meer over de kosten van een arbeidsconflict.

Locatie


De mediationgesprekken vinden plaats in Breda op neutraal terrein voor alle betrokkenen. Als het prettiger is dat de gesprekken op een locatie bij uw organisatie of bedrijf plaatsvinden, dan kan dat uiteraard.